Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwaliteitsbeleid in de sportgezondheidszorg (1996)

een inventariserend onderzoek

Dit rapport bevat de verslaglegging van een inventariserend onderzoek naar kwaliteitsbeleid in de sportgezondheidszorg. De verslaglegging bestaat uit een viertal delen: de voorbereiding (hoofdstuk 1 tot en met 4), het literatuuronderzoek (hoofdstuk 5 tot en met 8), de resultaten van de interviews (hoofdstuk 10) en de conclusies en aanbevelingen ter verbetering van de kwaliteit van zorgproducten in de sportgezondheidszorg (hoofdstuk 11).

Literatuurverwijzing: Goedhart, E.A., & Backx, F.J.G. (1996). Kwaliteitsbeleid in de sportgezondheidszorg: een inventariserend onderzoek. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut KWAL-TB-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving