Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwaliteitszorg in de sportclub (2000)

jeugdwerking

Jeugdsport is in Vlaanderen volop in ontwikkeling: het aanbod wordt steeds groter, zowel wat inhoud als wat structuur betreft. Het verzorgen van de kwaliteit van dit aanbod is dan ook van primordiaal belang. ‘Kwaliteit’ blijft echter nog te vaak een vage term. In dit boek wordt daarom niet alleen het belang van kwaliteitszorg in de jeugdsport uitvoerig toegelicht, maar wordt ook omschreven wat kwaliteit in jeugdsport concreet inhoudt en hoe er kan worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering. De auteurs kaarten een aantal kwaliteitsproblemen in de (jeugd)sport in Vlaanderen aan: (1) er is voorlopig onvoldoende sprake van een echt kwaliteitsbeleid in de sport; (2) de tarieven van sportbeoefening zijn bewust laag gehouden, terwijl een relatie tussen kosten en participatie niet wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd; (3) het lage bewustzijn van de noodzaak aan kwaliteitszorg in de sport; (4) de kosten van kwaliteitszorg; en (5) onvoldoende hulpmiddelen om kwaliteitsverbetering door te voeren. Een hulpmiddel dat de auteurs voorstellen is ‘IKSport’, Integrale Kwaliteitszorg in Sportclubs. Het betreft een bevraging omtrent het clubmanagement op basis van zeven checklists met relevante, sportgerelateerde kwaliteitscriteria.

Literatuurverwijzing: Knop, P. de, Hoecke, J. van, Martelaer, K. de, Theeboom, M., Heddegem, L. van, & Wylleman, P. (2000). Kwaliteitszorg in de sportclub: jeugdwerking. Brussel: Vrije Universiteit Brussel.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO VWSB-017 Beschikbaar
Mulier instituut KWAL-0019 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving