Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lage lat met hoge verwachtingen werkt beter (2024)

over de achteruitgang van het lees- en beweegniveau in het onderwijs

Auteur(s): Chris Hazelebach

De kranten staan vol met artikelen over het dalende leesniveau. Niet alleen het leesniveau daalt ook het gemiddelde beweegniveau wordt minder. De schuld van de dalende leeslijn wordt in de schoenen geschoven van falende onderwijsmethoden. De algemene oplossing lijkt het verhogen van de leeslat. De matige lezers moeten deze hoge lat gaan halen door bijvoorbeeld meer leestijd, betere onderwijzers, directe instructiemethoden. Er blijkt bewijs te zijn dat bepaalde methoden zorgen voor betere leesprestaties. Onbeantwoord blijft de vraag of de hoge leesprestaties zorgen dat de kinderen op oudere leeftijd nog blijven lezen? Eenzelfde verschijnsel is zichtbaar met betrekking tot het beweegonderwijs. De reactie in het beweegonderwijs is anders dan in het leesonderwijs. In plaats van de lat te verhogen, wordt de lat verlaagd, zodat matige leerders een hogere verwachting van hun eigen leervermogen ontwikkelen. In dit artikel wordt deze verrassende ‘schijnbeweging’ verder toegelicht met de hoop dat daardoor duidelijk wordt waarom veel kinderen op een lager beweegniveau toch beter willen worden.

meetlat, verwachtingen, leesvaardigheid, beweegvaardigheid

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C. (2024, juni). Lage lat met hoge verwachtingen werkt beter: over de achteruitgang van het lees- en beweegniveau in het onderwijs. LO Magazine 112 (pp. 34 - 36)

Omschrijving

 • Jaar:
  2024
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  LO Magazine