Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Landelijk ouderpanel (2020)

samenvatting onderzoek sport en bewegen

Organisatie(s): Het Landelijk Ouderpanel

In september 2020 deed Opvoedinformatie Nederland met Kenniscentrum Sport & Bewegen een peiling onder het Landelijk Ouderpanel. Het doel van deze peiling was om meer inzicht te krijgen in de motieven en keuzes van ouders voor beweegstimulering bij hun kinderen.

658 ouders vulden de peiling in, waarvan 155 ouders tenminste een kind jonger dan vier jaar hadden en 503 ouders tenminste een kind ouder dan vier jaar hadden. In deze samenvatting kijken we eerst naar de resultaten in het algemeen. Daarna lichten we enkele specifieke resultaten uit.

Literatuurverwijzing: Het Landelijk Ouderpanel (2020). Landelijk ouderpanel: samenvatting onderzoek sport en bewegen. Het Landelijk Ouderpanel.

Omschrijving