Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lang niet toegankelijk (2021)

ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving

Met deze studie, op basis van interviews en data-analyses, verkent het SCP de toegankelijkheid van het publieke leven voor mensen met een lichamelijke beperking. Welke barrières komen zij tegen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, winkels, cafés, theaters, verenigingen en op het internet? En hoe werken deze door in het gelijkwaardig kunnen participeren? We kijken niet alleen naar de praktische obstakels die mensen tegenkomen, maar ook naar de sociale kanten van toegankelijkheid en het belang van eigen hulpbronnen. Met veel aandacht voor de sport als plek.

Literatuurverwijzing: Vermeij, L., & Hamelink, W. (2021). Lang niet toegankelijk: ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Omschrijving