Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leden betrokkenheid (2017)

een kwalitatief onderzoek naar de rol en invloed van leden binnen sportverenigingen

Auteur(s): Anouk ter Bille

Dit onderzoek geeft inzicht in de betekenis die leden geven aan hun rol en invloed binnen de voetbalverenigingen. Hierbij is gekeken naar welke rol en invloed respondenten kunnen en willen uitoefenen. Het onderzoek poogt hiermee een bijdrage te leveren aan de vraag in hoeverre de huidige verenigingsstructuur aansluit bij de veranderingen in de gedragingen van leden en de rol van de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij kan de vraag worden gesteld, wat dit betekent voor de rol en invloed van leden binnen verenigingen en niet te vergeten de democratische verenigingsstructuur? Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot de essentie en kern van dit onderzoek: het onderzoeken van de betekenis die leden geven aan de rol en invloed die leden kunnen en willen uitoefenen binnen de democratische structuur van sportverenigingen.

Literatuurverwijzing: Bille, A. ter (2017). Leden betrokkenheid: een kwalitatief onderzoek naar de rol en invloed van leden binnen sportverenigingen. Utrecht:

Omschrijving