Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie (2022)

Vanaf maart 2020 heeft de Nederlandse samenleving te maken met de uitbraak van het coronavirus. In opdracht van het ministerie van VWS bracht het RIVM in kaart hoe de leefstijl, sociale en mentale gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen zich tijdens de epidemie ontwikkelden. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste veranderingen onder ouderen te zien zijn bij sporten en bewegen en eenzaamheid. Vooral vrouwen en ouderen met een kwetsbare gezondheid gaven aan minder te bewegen dan voor de epidemie. Verder voelden alleenwonende ouderen zich eenzamer dan ouderen die samenwoonden. Het percentage ouderen met slaapproblemen varieerde enigszins door de seizoenen heen. Sinds de uitbraak gaven meer ouderen met een kwetsbare gezondheid aan slaapproblemen te hebben dan ouderen zonder een kwetsbare gezondheid. Andere factoren bleven tijdens de corona-epidemie hetzelfde. Zo zijn ouderen niet ongezonder gaan eten of meer alcohol gaan drinken dan vóór de epidemie. Slechts minder dan 1% at ongezonder of dronk meer. Ook bleven de psychische gezondheid en de kwaliteit van leven van ouderen stabiel. Het percentage ouderen dat de kwaliteit van hun sociale contacten als slecht ervaarde bleef ook gelijk. Slechts 3% of minder vond de kwaliteit van hun sociale contacten slecht. Voor dit onderzoek verzamelde het RIVM gegevens uit vragenlijsten van de Corona Gedragsunit van het RIVM en de GGD’en. Deze werden afgenomen van april 2020 tot en met januari 2022. Ondanks dat de ouderen in dit onderzoek niet representatief zijn voor de Nederlandse bevolking, kan dit onderzoek wel een indicatie geven van veranderingen in leefstijl en gezondheid van ouderen.

Literatuurverwijzing: Engels, G., Kuijpers, T., Schipper, M., & Herber, G. (2022). Leefstijl, gezondheid en kwaliteit van leven van ouderen tijdens de corona-epidemie. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving