Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leefstijlakkoord Venray (2019)

bijzondere verbindingen tussen sport en andere domeinen in een sportecosysteem

De uitvoering van het Nationaal Sportakkoord moet lokaal gaan plaatsvinden, gebaseerd op lokale ambities en energie. In Venray heeft die vertaling in 2019 het karakter van een Leefstijlakkoord gekregen, om zo de leefstijl van inwoners te verbeteren (preventief) in plaats van sec te focussen op sport en bewegen. 

Literatuurverwijzing: (2019). Leefstijlakkoord Venray: bijzondere verbindingen tussen sport en andere domeinen in een sportecosysteem. Venray: Gemeente Venray.

Omschrijving