Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector (2008)

BRAVO staat voor gezonde leefgewoonten: meer Bewegen, niet Roken, matig zijn met Alcohol, gezonde Voeding en Ontspanning. Binnen de banksector is een webenquête, de BRAVO Lifestyle Check ontworpen waarmee het leefstijlgedrag van bankmedewerkers in kaart is gebracht. In totaal werden 7557 bankmedewerkers aangeschreven waarvan 5939 respondeerden, een respons van bijna 80%. Uit webmeting blijkt dat bankmedewerkers minder roken en drinken dan de gemiddelde werkende Nederlander. De energiebalans van de bank is prima in vergelijking met de benchmark: 77% van de medewerkers kan zich volop inzetten tijdens het werk. De leefstijlgegevens zijn gekoppeld aan de verzuimgegevens over 2006. Uit deze analyse blijkt dat rokers, werknemers met ernstig overgewicht (obesitas), geheelonthouders en werknemers die nooit sporten, een verhoogd verzuim hebben. Ditzelfde geldt voor werknemers die na het werk weinig energie hebben voor activiteiten of langzaam herstellen na het werk of weinig energie hebben op het werk. Het eten van voldoende fruit en groenten en (bijna) dagelijks matig bewegen (NNGBnorm) gaan niet gepaard met een lager verzuim. De gevonden verbanden blijven ook na correctie voor onderlinge samenhang overeind. Op basis van de uitkomsten heeft de bank de prioriteit gelegd bij het stimuleren van sporten, afvallen, stoppen met roken en herstel van de energiebalans.

Literatuurverwijzing: Koenders, P.G., Deursen, C.G.L. van, Croon, N.H.T., & Dijkstra, L. (2008). Leefstijlkenmerken en verzuim in de banksector.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-06-A50 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving