Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leerboek plezier in bewegen voor ieder kind (2018)

een praktisch leerboek voor begeleiders die werken met kinderen met ontwikkelingsachterstanden op motorisch en/of gedragsmatig gebied in sport- en beweegsituaties

Voor begeleiders die werken met kinderen met een ontwikkelingsachterstand op motorisch en/ of gedragsmatig gebied in sport en bewegen is het leerboek Plezier in bewegen voor ieder kind ontwikkeld. Een praktisch leerboek met handvatten om juist ook deze kinderen plezier in sporten en bewegen te geven en hun talenten te ontdekken.

In het leerboek staan handvatten om hier als begeleider invulling aan te geven. Het bevat informatie over theorieën en methodieken en ruim zestig leskaarten met concrete beweegactiviteiten.

Je kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar info@specialheroes.nl. De kosten zijn €  34,50  exclusief verzendkosten.

Literatuurverwijzing: Mombarg, R., Berg, L. van den, & Geer, F. van de (2018). Leerboek plezier in bewegen voor ieder kind: een praktisch leerboek voor begeleiders die werken met kinderen met ontwikkelingsachterstanden op motorisch en/of gedragsmatig gebied in sport- en beweegsituaties. Arnhem: Special Heroes Nederland.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen PART-0034 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving