Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs (1997)

Dit is een leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs. Deze conceptversie moet de laatste zijn voordat het in boekvorm verschijnt. Een leerlingvolgsysteem beoogt een schakel te zijn in het bieden van een zo breed mogelijke zorg aan (bewegende) kinderen. Dit leerlingvolgsysteem brengt de ontwikkeling van motorische vaardigheden in het Nederlandse bewegingsonderwijs in kaart. De onderdelen spelinzicht, betrokkenheid en sociaal-emotionele speelvaardigheid zijn ook in deze publicatie opgenomen, maar bevinden zich in een experimenteel stadium. Het systeem is ontwikkeld vanuit de visie dat een leerkracht met name voor mindere bewegers een essentiële rol kan spelen in de bewegingsontwikkeling en bewegingsbeleving. Observeren speelt hierin een essentiële rol.

Literatuurverwijzing: Gelder, W. van, & Stroes, H. (1997). Leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs. Heiloo: Stichting Motorische Remedial Teaching in Beweging.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOPO-043 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving