Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leerplanontwikkeling bewegingsonderwijs in het PO; toen en nu (2021)

verslag minisymposium

Auteur(s): Berend Brouwer

Op 15 september 2021 vond het minisymposium Leerplanontwikkeling bewegingsonderwijs in het PO; toen en nu plaats. In LO-magazine nr. 5 van 2021 introduceerden we het onderwerp al. Om twee redenen was dit een bijzonder symposium. Allereerst vanwege het onderwerp; we doen op allerlei niveaus aan leerplanontwikkeling, zoals met Curriculum.nu, maar we praten er zelden over vanuit een historisch perspectief. Ten tweede vanwege het feit dat deze bijeenkomst ook het afscheid van Marco van Berkel van SLO markeerde.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B. (2021, november). Leerplanontwikkeling bewegingsonderwijs in het PO; toen en nu: verslag minisymposium. LO Magazine 109 (pp. 42 - 45)

Omschrijving