Spring naar content
Terug naar de kennisbank

LEGO: bouwstenen voor leefomgeving en gezondheid (2021)

De gemeenten en provincies zijn aan zet bij de inrichting van gezonde aantrekkelijke steden en dorpen, en het meenemen van gezondheid in het ruimtelijk beleid. Landelijke kaders hierbij zijn de Omgevingswet, Wet Publieke Gezondheid, de landelijke nota Gezondheidsbeleid, het Nationaal Preventieakkoord, het Sportakkoord en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 staan twee leidende ambities voor de gezonde leefomgeving:

  • In 2024 is gezondheid een vast onderdeel van de belangenafweging in het ruimtelijk beleid.
  • In 2024 creëren we bij landelijke en decentrale beleidsontwikkeling meer verbinding tussen het fysieke en het sociale beleidsdomein.

Mede gezien deze ambities heeft het ministerie van VWS het RIVM opdracht gegeven een analyse uit te voeren met de volgende vraag: Welke integrale kennis en ondersteuning zijn nodig voor een gezondheidsbevorderende en -beschermende leefomgeving op lokaal en regionaal niveau?

In ‘LEGO: bouwstenen voor Leefomgeving en Gezondheid’ wordt deze vraag beantwoord.

Literatuurverwijzing: Jongh, D. de, Hertog, F. den, Kruize, H., Arrahmani, F., Tholen, A., Overveld, A.J.P. van, ... Heckmann, M. (2021). LEGO: bouwstenen voor leefomgeving en gezondheid. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Omschrijving