Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lelystad in beweging (2019)

kadernota sport en bewegen 2019- 2022

Deze kadernota geeft voor de periode 2019 – 2022 aan:

  • wat de gemeente Lelystad beleidsmatig doet en wil doen op het gebied van sport en bewegen;
  • welke inhoudelijke en financiële kaders richting geven aan het sport- en beweegbeleid;
  • wat de verbindingen zijn met andere beleidsterreinen en hoe wordt bijgedragen aan een integrale aanpak van het gemeentelijk beleid.
Literatuurverwijzing: (2019). Lelystad in beweging: kadernota sport en bewegen 2019- 2022. Lelystad:

Omschrijving