Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leren van de Bossche aanpak van sportstimulering (2005)

een systematische beschrijving en analyse van het sportstimuleringsbeleid in de BOS-driehoek van de gemeente 's-Hertogenbosch 2000-2005

Het sportstimuleringsbeleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch vormt een mooi voorbeeld van de manier waarop samenwerking tussen lokaal en landelijk sportbeleid tot een win-win constructie kan leiden. Het gemeentelijk sportstimuleringsbeleid haakt onder andere in op de aandacht die de laatste jaren vanuit de landelijke beleidskaders van Breedtesportimpuls en de BOS-impuls is gekomen voor de samenwerking tussen buurt, onderwijs en sport: de BOS. De gemeente ‘s-Hertogenbosch kan worden beschouwd als voorloper op dit punt. Aan het sportstimuleringsbeleid van de gemeente ‘s-Hertogenbosch is de laatste jaren invulling gegeven via vier programmalijnen: wijk in beweging, school in beweging, vereniging in beweging en 55+ in beweging. In dit boekje wordt met name de programmalijn wijk in beweging, die zich richt op de doelgroep jeugd en jongeren geanalyseerd. Doel van het onderzoek is om de aanpak in ‘s-Hertogenbosch vast te leggen voor degenen die soortgelijke initiatieven in de toekomst willen ontwikkelen. Algemene handreikingen worden daartoe gegeven voor de verschillende aspecten van het sportstimuleringsbeleid.

Literatuurverwijzing: Sterkenburg, J. van, & Lucassen, J.M.H. (2005). Leren van de Bossche aanpak van sportstimulering: een systematische beschrijving en analyse van het sportstimuleringsbeleid in de BOS-driehoek van de gemeente 's-Hertogenbosch 2000-2005. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulierinstituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BOS-0001-1 Beschikbaar
Mulier instituut BOS-0001-2 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B52 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving