Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leren zwemmen... (2009)

een taak van onderwijs? Gemeenten? Bso's? Of toch van de ouders?, een onderzoek om het draagvlak bij onderwijs, gemeenten en bso's voor zwemvaardigheid te meten

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te geven in hoe er door het veld (gemeenten, scholen en bso’s) aangekeken wordt tegen het belang van zwemvaardigheid. De Rijksoverheid acht de stimulering van de zwemvaardigheid van kinderen in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de ouders, daarbij ondersteund door scholen en gemeenten. Scholen hebben de mogelijkheid om het schoolzwemmen in te passen in het lesrooster. Gemeenten kunnen onder andere het schoolzwemmen faciliteren, zwemvangnetten opzetten voor kinderen in de bovenbouw en de jeugdgezondheidszorg inschakelen voor registratie, voorlichting en verwijzing. De vraag is, bedelen bovengenoemden zichzelf deze rol/verantwoordelijkheid ook toe of heerst er een ander beeld in het veld?

Literatuurverwijzing: Boonstra, R., Jaasma, C., Koster, A., & Pielstroom, R. (2009). Leren zwemmen...: een taak van onderwijs? Gemeenten? Bso's? Of toch van de ouders?, een onderzoek om het draagvlak bij onderwijs, gemeenten en bso's voor zwemvaardigheid te meten. Oosterbeek: Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0006 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving