Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lessenpakket Atletiekunie in de maak (4) (2021)

leerlijn werpen

Auteur(s): Anke te Boekhorst

De Atletiekunie werkt aan de ontwikkeling van het Ren.Spring.Gooi-programma en wordt daarbij ondersteund door het Het Mulier Instituut (sportonderzoek voor beleid en samenleving). In het programma Ren.Spring.Gooi van de Atletiekunie staan rennen, springen en gooien als belangrijke basisbewegingen centraal. Het doel van de lessenreeks is om kinderen in de schoolsetting kennis te laten maken met, en te enthousiasmeren voor atletiek. Het programma wordt ingezet in de reguliere lessen lichamelijke opvoeding. Voor een  structurele verbetering van de basisbewegingen is het programma doorontwikkeld en uitgebreid zodat gedurende langere tijd aandacht besteed kan worden aan het verbeteren van rennen, springen en gooien.  In het eerste artikel is met voorbeelden een introductie gegeven op de onderdelen (rennen, springen, gooien) die in het programma aan bod komen. In het tweede artikel stond de leerlijn springen centraal. In het derde artikel hebben we voorbeelden laten zien van de leerlijn lopen (rennen). In dit vierde en laatste artikel gaat het om voorbeelden van de leerlijn werpen.

Ren.Spring. Gooi., lessenpakket atletiek

Literatuurverwijzing: Boekhorst, A. te (2021, mei). Lessenpakket Atletiekunie in de maak (4): leerlijn werpen. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 21 - 23)

Omschrijving

 • Jaar:
  2021
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  Lichamelijke Opvoeding
 • Trefwoord(en):