Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (2021)

factsheet 2021/26

De 2-meting bewegingsonderwijs geeft over een breed front inzicht in de stand van zaken rond het bewegingsonderwijs dat op basisscholen in Nederland wordt gegeven en op de ontwikkeling daarvan.

Om veranderingen ten opzichte van de situatie in 2013 en2017 zichtbaar te maken is een representatieve steekproef van scholen voor primair onderwijs benaderd en op een vergelijkbare manier met 2013 en 2017 naar lestijden en bevoegdheid van de leerkracht gevraagd.Ruim achthonderd schoolleiders vulden de vragenlijst in 2021 in.

Dit factsheet bevat de belangrijkste resultaten. Klik hier voor het volledige rapport ‘Bewegingsonderwijs en sport in het primair onderwijs 2021: 2-meting.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Vrieswijk, S., & Lucassen, J.M.H. (2021). Lesuren en leerkrachten bewegingsonderwijs in het primair onderwijs: factsheet 2021/26. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving