Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Let's play (2014)

ouderen stimuleren tot bewegen met applied games

De focus van deze whitepaper ligt op applied games die ouderen stimuleren tot bewegen, ‘bewegingsgames’. Deze whitepaper is gebaseerd op huidige wetenschappelijke inzichten, beschikbare evaluaties en praktijkervaringen vanuit de coalitie. Eind 2012 hebben TNO en VitaValley het initiatief genomen voor een coalitie Applied Gaming for Healthy Aging. Het doel: applied games voor ouderen implementeren, opschalen en indien nodig (door)ontwikkelen. De eerste activiteit van de coalitie was het opstellen van deze whitepaper, om kennis te delen en richting te geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van applied gaming.

Literatuurverwijzing: Heuvelink, A., Groot, J. de, & Hofstede-Kleyweg, C. (2014). Let's play: ouderen stimuleren tot bewegen met applied games. TNO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen OUDE-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving