Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leuk is link (2007)

Auteur(s): Edwin Timmers

Didactiek behandelt de relatie tussen het leren (van de leerlingen) en het onderwijzen (van de leraar) aan de hand van de wat-, hoe-, en waarom-vraag. In dit artikel worden de hoe-vraag, die verwijst naar de onderwijsleersituatie en de werkvorm en de waarom-vraag, die verwijst naar de doelstellingen en de legitimering, beantwoord aan de hand van hoe er in Groningen over wordt gedacht. Dit wordt gedaan met een lessenreeks basketbal als voorbeeld.

Literatuurverwijzing: Timmers, E. (2007, februari). Leuk is link. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 38-40)