Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Levendig Brabant 2030 (2022)

integraal beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd

Organisatie(s): Provincie Noord-Brabant

Levendig Brabant is een integraal beleidskader voor de sectoren cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Het schetst de hoofdlijnen van het beleid in de komende jaren. Waarbij de provincie samen met de vier sectoren verder werken aan een nog levendiger Brabant. Intensieve samenwerking, slimme cross-overs en het benutten van elkaars talenten: dat vormt de kern van het nieuwe beleidskader.

Literatuurverwijzing: Provincie Noord-Brabant (2022). Levendig Brabant 2030: integraal beleidskader cultuur, erfgoed, sport en vrijetijd. Den Bosch: Provincie Noord-Brabant.

Omschrijving