Spring naar content
Terug naar de kennisbank

LHBT-monitor 2016 (2016)

opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen

Auteur(s): Lisette Kuyper

Dit rapport geeft de meest recente informatie over de houding van de bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT’s) en de maatschappelijke positie op basis van grootschalige bevolkingsstudies. De onderzoekers analyseren de houding van de bevolking in verschillende Europese landen en in Nederland en besteden aandacht aan verschillende aspecten van de leefsituatie van LHB’s, zoals werksituatie, werkbeleving, leefstijl, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van geweld Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Literatuurverwijzing: Kuyper, L. (2016). LHBT-monitor 2016: opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut HOMO-0024 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving