Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lichamelijke activiteit en zorgkosten (2020)

Kunnen investeringen in sport en bewegen leiden tot afname van zorgkosten? Om deze vraag te beantwoorden is een literatuuronderzoek uitgevoerd. De literatuur brengt de relatie tussen lichamelijke activiteit, gezondheid en zorgkosten op drie manieren in beeld, ieder met een bijbehorende conclusie:

Door het voorkomen en verminderen van aan inactiviteit gerelateerde ziekten kan op zorgkosten van deze ziekten worden bespaard. Deze conclusie lijkt overeind te blijven wanneer rekening wordt gehouden met kosten van sportblessures. Onderzoek dat rekening houdt met gewonnen levensjaren door verbeterde levensverwachting laat zien dat de zorgkosten netto hoger uitvallen en er dus geen kostenbesparing optreedt op de lange termijn. Het verdient aanbeveling om nieuw onderzoek te doen naar sport, bewegen en zorgkosten waarin de volgende aspecten worden meegenomen om een volledig beeld te schetsen:

• Zorgkosten gerelateerd aan sportblessures en andere aan bewegen gerelateerde letsels;

• Alle ziekten waarvan wetenschappelijk is onderbouwd dat ze gerelateerd zijn aan inactiviteit;

• Realistische scenario’s voor het verhogen van lichamelijke activiteit;

• Uitgaan van een maatschappelijk breed perspectief van kosten en opbrengsten gerelateerd aan verbeteren van lichamelijke activiteit.

Literatuurverwijzing: Duijvestijn, M., Gils, P.F. van, Wit, G.A. de, Wendel-Vos, G.C.W., & Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2020). Lichamelijke activiteit en zorgkosten. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving