Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lichamelijke opvoeding en gezondheidsopvoeding (1985)

verkenning van mogelijkheden en hindernissen bij leergangontwikkeling

Dit is het eindrapport van het door het Praeventiefonds gesubsidieerde pilot-onderzoek met betrekking tot leergangconstructie voor lichamelijke opvoeding als gezondheidseducatie en met betrekking tot samenwerking tussen docenten lichamelijke opvoeding en docenten gezondheidskunde binnen een school. In de laatste jaren groeit bij beleidsmakers op het terrein van de gezondheidszorg de belangstelling voor preventieve zorg. De overheid zag een taak weggelegd voor het onderwijs en lichamelijke opvoeding in het bijzonder om hierin een rol te spelen.

Literatuurverwijzing: Lier, W.H. van, Vegter, W., & Crum, B.J. (1985). Lichamelijke opvoeding en gezondheidsopvoeding: verkenning van mogelijkheden en hindernissen bij leergangontwikkeling. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO GEZO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving