Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2018)

1-meting

In deze 1-meting is in beeld gebracht hoe lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor voortgezet onderwijs in 2018 zijn gerealiseerd. Onderwerpen die aan bod komen zijn de huidige lessituatie, werkwijze en kwaliteit, aanvullend aanbod voor lichamelijke opvoeding en sport en toekomstbeeld. Waar mogelijk zijn resultaten vergeleken met de 0-meting uit 2014. Voor de 1-meting hebben 250 schoolleiders en 361 sectieleiders lichamelijke opvoeding van verschillende schoollocaties een online vragenlijst ingevuld. Beide respondentgroepen zijn gewogen naar denominatie, regio en stedelijkheid.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Lucassen, J.M.H. (2018). Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs: 1-meting. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving