Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs (2019)

belangrijkste resultaten van de 1-meting, factsheet 2019/4

In dit factsheet zijn de belangrijkste resultaten samengevat rondom de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport op scholen voor het voortgezet onderwijs in Nederland.

Het betreft een 1-meting uit 2018; de 0-meting vond plaats in 2014. Om veranderingen in de situatie tussen 2014 en 2018 zichtbaar te maken, zijn twee representatieve steekproeven uitgevoerd onder schoolleiders en sectieleiders lichamelijke opvoeding en is op vergelijkbare wijze gevraagd naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport op hun schoollocatie.

De uitkomsten voor 2018 zijn gebaseerd op de antwoorden van 250 schoolleiders en 361 sectieleiders lichamelijke opvoeding.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Lucassen, J.M.H. (2019). Lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs: belangrijkste resultaten van de 1-meting, factsheet 2019/4. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving