Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lifestyle change in adults with intellectual disabilities (2019)

use and effectiveness of behaviour change techniques

Auteur(s): Mariël Willems

Volwassenen met een verstandelijke beperking hebben vaker een ongezonde leefstijl, waarbij ze te weinig bewegen en onvoldoende gezond eten. Voor het verbeteren van leefstijlgedrag van mensen met een verstandelijke beperking, zijn de dagelijks begeleiders belangrijk. Maar het is nog onduidelijk in hoeverre en op welke manieren de begeleider leefstijlgedrag van mensen met een verstandelijke beperking beïnvloedt en of dit ook verbeterd kan worden. Daarnaast lijken begeleiders behoefte te hebben aan training in het bevorderen van een gezonde leefstijl.

Het doel van haar proefschrift was het onderzoeken van het gebruik en de effectiviteit van leefstijlinterventies om volwassenen met een verstandelijke beperking te ondersteunen. Daarbij werd specifiek bestudeerd welke technieken voor het veranderen van leefstijlgedrag geschikt zijn en gebruikt worden door de dagelijks begeleiders van mensen met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast werd onderzocht of een training in zo’n gedragsveranderingstechniek leidt tot het meer competent voelen van de begeleiders.

Willems laat in haar proefschrift zien dat de huidige leefstijlinterventies nog niet (voldoende) effectief zijn om het leefstijlgedrag van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren. De gedragsveranderingstechnieken die in deze interventies worden gebruikt, worden veelal niet bewust ingezet. In de praktijk gebruiken begeleiders gedragsveranderingstechnieken, maar nog lang niet altijd de meest veelbelovende. Training lijkt echter uitkomst te bieden om begeleiders te ondersteunen bij het inzetten van geschikte gedragsveranderingstechnieken. Verdere ontwikkeling van effectieve en passende trainingen is nodig om begeleiders bekwaam te maken in het veranderen van leefstijlgedrag van mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Literatuurverwijzing: Willems, M. (2019). Lifestyle change in adults with intellectual disabilities: use and effectiveness of behaviour change techniques. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving