Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lifetime medical costs of obesity (2008)

prevention no cure for increasing health expenditure

Mensen met zwaar overgewicht (obesitas) zijn vaker ziek en gebruiken meer zorg dan personen met een gezond gewicht. Maar over hun hele levensloop gezien gebruiken mensen met obesitas minder zorg dan mensen met een gezond gewicht. De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen met zwaar overgewicht over het algemeen minder lang leven. Preventie van overgewicht bespaart dus niet op zorgkosten maar levert wel veel gezondheidswinst op.

Literatuurverwijzing: Baal, P.H.M. van, Polder, J.J., Wit, G.A. de, Hoogenveen, R.T., Feenstra, T.L., Boshuizen, H.C., ... Brouwer, W.B.F. (2008). Lifetime medical costs of obesity: prevention no cure for increasing health expenditure.

Omschrijving