Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht (2017)

Auteur(s): Linda Ooms

De afgelopen jaren is het aantal kinderen met overgewicht en obesitas in Nederland toegenomen. Het hebben van overgewicht kan voor een kind vervelende (gezondheids)gevolgen hebben, zowel op de korte als de langere termijn. Een belangrijke bijdrage aan de toename in overgewicht wordt geleverd door de sociale en lichamelijke omgeving waarin kinderen tegenwoordig opgroeien: ze bewegen minder, doen meer zittende activiteiten en hebben een ongezonder voedingspatroon. Bewegen speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van mensen in elke fase van hun leven en een actieve leefstijl wordt al op jonge leeftijd aangeleerd. Sporten in clubverband zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de preventie en vermindering van overgewicht. In dit kader wil de Judo Bond Nederland (JBN) de interventie ‘Judo in de zorg’ verder ontwikkelen, zodat deze interventie kan worden ingezet in behandelplannen van kinderen met overgewicht. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de factoren die van invloed zijn op het beweeggedrag van kinderen met overgewicht en elementen van beweeginterventies te identificeren die (een deel van) deze factoren succesvol aanpakken (werkzame elementen). Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten is een aantal aanbevelingen aan de JBN gedaan om de interventie verder te ontwikkelen voor kinderen met overgewicht.

Literatuurverwijzing: Ooms, L. (2017). Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0014 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-514 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving