Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Literatuurstudie (hoe) werkt talentontwikkeling bij "risicojongeren"? (2011)

bouwstenen voor nader onderzoek

Auteur(s): Irma van Hoorik

In deze literatuurstudie wordt nagegaan wat talentontwikkeling in het jongerenwerk voor risicojongeren kan betekenen. De conclusie van het rapport is dat talentontwikkeling risicojongeren kan motiveren om het beste uit zichzelf te halen, successen te boeken en daar trots op te zijn en zodoende de smaak te pakken te krijgen om hun prestaties te verbeteren. Het kan de handelingsmogelijkheden vergroten, er ontstaan sociale contacten en het kan een positieve invloed hebben op het verdere leven. Met name sport, kunst en ict zijn bij risicojongeren geschikt voor talentontwikkeling.

Literatuurverwijzing: Hoorik, I. van (2011). Literatuurstudie (hoe) werkt talentontwikkeling bij "risicojongeren"?: bouwstenen voor nader onderzoek. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Omschrijving