Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lokale stimulering zwemmen en zwemveiligheid (2021)

factsheet 2021/8

Auteur(s): Corry Floor

In dit factsheet onderzoekt het Mulier Instituut de verschillende manieren waarop gemeenten zwemmen en zwemveiligheid kunnen stimuleren. Centraal staan de regelingen voor schoolzwemmen en de kindervangnetregelingen. Andere thema’s die aan bod komen zijn het volwassenenvangnet, de inzet van buurtsportcoaches en de inbedding van de thema’s zwemmen en zwemveiligheid in de lokale sportakkoorden.

Uit het onderzoek blijkt:

  • Ruim een kwart van de gemeenten in Nederland heeft een eigen regeling om de zwemvaardigheid bij volwassenen te bevorderen en 5 procent is voor deze stimulering aangesloten bij het in 2020 opgerichte Volwassenfonds Sport en Cultuur. De regelingen worden vooral ingezet om groepen die achterblijven in de zwemvaardigheid te stimuleren, zoals asielzoekers en migranten.
  • Regelingen om zwemvaardigheid en zwemveiligheid bij kinderen te stimuleren worden vaker ingezet, namelijk bij negen op de tien gemeenten. De subsidieregelingen van gemeenten ter bevordering van de zwemvaardigheid en zwemveiligheid van kinderen zijn erg divers. Een groot aantal gemeenten is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur (54%) en/of Stichting Leergeld (30%), maar er zijn ook veel gemeenten een eigen regeling (44%). De regelingen bestaan veelal uit een tegemoetkoming in de kosten van het A-diploma.

Daarnaast zetten gemeenten zich op andere manieren in om de zwemveiligheid te verbeteren:

  • Een derde van de gemeenten biedt schoolzwemmen aan of ondersteunt dit.
  • Een kwart van de gemeenten zet buurtsportcoaches in voor werkzaamheden in verband met zwemmen en zwemveiligheid.
  • In de helft van de lokale sportakkoorden komen de thema’s zwemmen en zwemveiligheid aan bod.
Literatuurverwijzing: Floor, C. (2021). Lokale stimulering zwemmen en zwemveiligheid: factsheet 2021/8. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving