Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lunchwandelen (2002)

de relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers

Literatuurverkenning in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij naar (inter)nationale onderzoekspublicaties over bewegen van werknemers in het algemeen en ‘lunchwandelen’ in het bijzonder. Er is aandacht besteed aan de rol die de fysieke (groene) en sociale omgeving speelt bij het stimuleren van bewegen in de lunchpauze. In de onderzochte literatuur is weinig aandacht voor de te verwachten gunstige effecten van het lunchwandelen bij het terugdringen van arbeidsgerelateerde aandoeningen zoals burn-out en RSI en welvaartziekten zoals overgewicht, (ouderdoms-) diabetes, stress, depressie en hart- en vaatziekten.

Literatuurverwijzing: Middelkoop, M. van (2002). Lunchwandelen: de relatie tussen bewegen, groene omgeving en de gezondheid van werknemers. Den Haag: Stichting Recreatie.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut GEZO-TB-0010 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving