Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lunchwandelen? lunchwandelen! (2011)

wat is het? waarom lunchwandelen? hoe organiseer je dit?

Lunchwandelen maakte deel uit van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en de publiekscampagne 30minutenbewegen. Het doel is te-weinig-actieve werknemers te verleiden tot meer bewegen. 

Literatuurverwijzing: TNO, & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2011). Lunchwandelen? lunchwandelen!: wat is het? waarom lunchwandelen? hoe organiseer je dit?. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving