Spring naar content
Terug naar de kennisbank

...maar welk proces kom ik hier eigenlijk begeleiden...? (2018)

een onderzoek naar procesbegeleiding bij twee voetbalverenigingen

Auteur(s): Marieke Reitsma

Scriptie onderzoek ter afronding van de master Sportbeleid en Sportmanagement Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap (USBO). In kaart wordt gebracht hoe procesbegeleiding bij een sportvereniging wordt ervaren en welke betekenis dit heeft voor een veiliger sportklimaat.

Gekozen is voor een etnografische aanpak met bijpassende kwalitatieve dataverzamelingsmethoden. Interviews zijn afgenomen met betrokkenen van twee verenigingen. In aanvulling hierop zijn observaties gedaan en zijn documenten geraadpleegd.

Geconcludeerd wordt dat procesbegeleiding vooral directe betekenis heeft voor de dynamiek binnen de vereniging en voor de directe doelgroep (de kaderleden met wie hij werkt). Tevens zijn er aanwijzingen dat procesbegeleiding van betekenis is voor een veilig sportklimaat, maar dat deze relatie niet altijd zichtbaar is en er soms helemaal niet is.

De procesbegeleiding heeft echter als instrument de potentie om in veel bredere zin bij te dragen aan veranderprocessen binnen verenigingen. Dit heeft implicaties voor de manier waarop procesbegeleiding als interventie gewaardeerd, beoordeeld, aangepast en opgevolgd moet worden.

Literatuurverwijzing: Reitsma, M. (2018). ...maar welk proces kom ik hier eigenlijk begeleiden...?: een onderzoek naar procesbegeleiding bij twee voetbalverenigingen. Utrecht: Utrechtse School voor Bestuur- en Organisatiewetenschap.

Omschrijving