Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijk actief in stadsdeel Zuid (2010)

maatschappelijke activiteiten en ambities van sportaanbieders in beeld

Sportverenigingen hebben een belangrijke maatschappelijke waarde: door het organiseren van sport, hun ‘core business’, bieden zij mensen de mogelijkheid tot structurele sportbeoefening en ontmoeting. Maar de maatschappelijke meerwaarde gaat nog verder. Want naast het organiseren van sport voor haar leden kunnen sportverenigingen zich inzetten voor ‘extra’ sociaal-maatschappelijke doelstellingen, zoals integratie, overgewicht, na-schoolse opvang en sportstimulering. Het nieuwe Amsterdamse stadsdeel Zuid wil sportverenigingen waar mogelijk stimuleren en ondersteunen hun maatschappelijke gezicht te tonen. Als eerste stap heeft zij DSP-groep gevraagd een nulmeting uit te voeren, die inzicht geeft in de huidige maatschappelijke activiteiten van sportverenigingen in Zuid, alsmede hun ambities, potentie en mogelijkheden op dat gebied. In deze rapportage wordt verslag gedaan van deze nulmeting.

Literatuurverwijzing: Groot, M. de, & Duijvestijn, P. (2010). Maatschappelijk actief in stadsdeel Zuid: maatschappelijke activiteiten en ambities van sportaanbieders in beeld. Amsterdam: DSP-groep BV.

Omschrijving