Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijk actieve sportverenigingen in beeld (2008)

een onderzoek naar de maatschappelijke activiteiten van Amsterdamse sportverenigingen

Auteur(s): Marieke de Groot

Deze scriptie gaat over de maatschappelijke betrokkenheid van Amsterdamse sportverenigingen. De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: in hoeverre zijn Amsterdamse sportverenigingen maatschappelijk actief en welke randvoorwaarden en factoren hebben invloed op de keuze van de sportvereniging om maatschappelijk actief te zijn? 

Literatuurverwijzing: Groot, M. de (2008). Maatschappelijk actieve sportverenigingen in beeld: een onderzoek naar de maatschappelijke activiteiten van Amsterdamse sportverenigingen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Omschrijving