Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijke kosten-batenanalyse Time in en Sportklassen (2018)

Onderzoek naar maatschappelijke effecten van sport op voortijdig schoolverlaten.

Literatuurverwijzing: Zwart, S. de, Zwaneveld, F., Hamdan, Y., Schenk, S., & Hamdan, M. (2018). Maatschappelijke kosten-batenanalyse Time in en Sportklassen. Utrecht/Rotterdam: Berenschot.

Omschrijving