Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijke organisaties in beeld (2008)

grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld

In dit rapport zijn gegevens van meer dan 130 grotere maatschappelijke organisaties bijeengebracht over de ontwikkelingen in hun aantallen leden en donateurs. Naast een algemeen beeld geeft het rapport een overzicht van ontwikkelingen op verschillende deelterreinen (van vakbonden, politieke partijen, kerken, natuurorganisaties) en gaat het in op verschuivingen in het vrijwilligerswerk. Daarnaast worden de uitkomsten van een enquête onder bijna 90 maatschappelijke organisaties gepresenteerd, waarin onder andere is geïnformeerd naar hun oriëntatie op Europa, ervaringen met onwenselijke gedragingen en het betrekken van allochtonen bij de organisatie. De publicatie vormt een voorzetting en actualisering van het in 2005 verschenen ‘Landelijk Verenigd’.

Literatuurverwijzing: Berg, E. van den, & Hart, J. de (2008). Maatschappelijke organisaties in beeld: grote ledenorganisaties over actuele ontwikkelingen op het maatschappelijk middenveld. Den Haag: SCP.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut VRIJ-0038 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving