Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijke sportverenigingen in Nederland (2019)

factsheet 2019/15

Van sportverenigingen wordt verwacht dat zij steeds meer als maatschappelijke organisaties optreden. Zo weten beleidsmakers sportverenigingen in de afgelopen jaren meer te betrekken bij de sociale participatie van specifieke doelgroepen. Daarnaast wordt het door een toename in het aanbod van vrijetijdsactiviteiten voor sportverenigingen belangrijker om hun aanbod te vernieuwen, huidige leden te binden en nieuwe te trekken.

Dit factsheet, opgesteld door het Mulier Instituut, biedt een overzicht van de mate waarin verenigingen bewust zijn van hun (maatschappelijke) verantwoordelijkheden en een maatschappelijke rol op zich nemen.

Literatuurverwijzing: Hoeijmakers, R., & Kalmthout, J. van (2019). Maatschappelijke sportverenigingen in Nederland: factsheet 2019/15. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving