Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijke stage (2009)

jongeren bieden zich aan als vrijwilliger in de sport

Brochure over Maatschappelijke Stage in de Sport uit 2009.

Als onderdeel van het lesprogramma op school zetten jongeren zich in als vrijwilliger bij maatschappelijke organisaties. Zo maken leerlingen van het voortgezet onderwijs kennis met vrijwilligerswerk. Ze leren wat het is om een gratis bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het draait hierbij vooral om de balans tussen zelf leren en iets doen voor anderen. Voor veel jongeren is een maatschappelijke stage in de sport erg aantrekkelijk. En hoogstwaarschijnlijk kan uw sportorganisatie de hulp van jongeren goed gebruiken.

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2009). Maatschappelijke stage: jongeren bieden zich aan als vrijwilliger in de sport. Bennekom: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving