Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijke stage in Gelderland (2007)

een hype?

Onderzoek naar de bevindingen van leerlingen van het voortgezet onderwijs in Gelderland ten aanzien van de maatschappelijke stage in het schooljaar 2006-2007. Hiervoor zijn eenentwintig leerlingen van vijf verschillende middelbare scholen geïnterviewd en daarnaast één à twee stagecoördinatoren per school. De belangrijkste bevindingen zijn dat leerlingen de maatschappelijke stage over het algemeen een leuke en leerzame ervaring hebben gevonden, terwijl ze er vooraf vaak negatief tegenover stonden. Veelal valt dit te wijten aan de manier waarop de school maatschappelijke stage onder de aandacht brengt. Ook blijkt dat veel leerlingen na de maatschappelijke stage nog steeds niet geënthousiasmeerd zijn voor vrijwilligerswerk, iets wat mogelijk verbeterd kan worden door meer aandacht te besteden aan de koppeling tussen persoonlijke interesse en de stageorganisatie.

Literatuurverwijzing: (2007). Maatschappelijke stage in Gelderland: een hype?. Velp: Spectrum.

Omschrijving