Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijke verantwoordelijkheid sportverenigingen (2019)

het Mulier Instituut onderzoekt

Artikel van Janine van Kalmthout, onderzoeker bij het Mulier Instituut, in het vaktijdschrift Sport, Bestuur en Management van augustus 2019 over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van sportverenigingen.

Gemeenten hebben een steeds grotere rol in het bevorderen van kwaliteit van leven voor kwetsbare groepen. Daarbij wordt sport als een instrument gezien. Drie kwart van de verenigingsbestuurders vindt ook dat sportverenigingen een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Welk type verenigingen zijn dit en hoe geven zij dit vorm?

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van (2019, augustus). Maatschappelijke verantwoordelijkheid sportverenigingen: het Mulier Instituut onderzoekt. Sport, Bestuur en Management 21 (pp. 14-15)

Omschrijving