Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mag het ook een man zijn? (2017)

over betekenisgeving ten aanzien van genderdiversiteit door bestuursleden van Olympische sportbonden in Nederland.

Auteur(s): Marlon van Liere

De focus van dit onderzoek ligt op de ontwikkeling van genderdiversiteit in de bondsbesturen van Nationale Sport Federaties (NSF’s) van Olympische sporten in Nederland over de afgelopen 15 jaar. Genderongelijkheid in leidinggevende functies duurt voort, ondanks wetten en maatregelen van nationaal en internationaal niveau. Dit onderzoek heeft daarom als doel genderdiversiteit in besturen van Olympische sporten in Nederland in kaart te brengen en inzicht te geven hoe bondsbestuurders tegen genderdiversiteit aankijken en hier mee omgaan. De centrale vraag van dit onderzoek luidt daarom: “Hoe komt aandacht voor genderdiversiteit tot uitdrukking in besturen van Olympische sportbonden in Nederland en hoe wordt hier door betrokkenen betekenis aan gegeven?”

Literatuurverwijzing: Liere, M. van (2017). Mag het ook een man zijn?: over betekenisgeving ten aanzien van genderdiversiteit door bestuursleden van Olympische sportbonden in Nederland.. Utrecht:

Omschrijving