Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Managementplan voor impact van hardloopevenementen (2020)

richtlijnen voor het creëren van (gezondheids)impact bij hardloopevenementen

Dit document komt voort uit het project ‘Promoting health-enhancing physical activity and social welfare through outdoor running events/RUN for HEALTH’. Het doel van dit project is om het sport- en beweeggedrag en het sociale welzijn van mensen te bevorderen door de organisatie van hardloopevenementen.

Het doel van dit managementplan is om handvatten en inspiratie te bieden voor het vergroten van de impact van hardloopevenementen. Het bevorderen van gezondheidseffecten bij deelnemers en bezoekers staat centraal bij deze evenementen. Gezondheid wordt in dit kader breed gedefinieerd en omvat zowel het fysieke, mentale als sociale welzijn van mensen. Daarnaast is aandacht voor impact op toerisme, economie en ecologische duurzaamheid.

Het managementplan biedt korte praktische adviezen aan organisatoren van hardloopevenementen en andere betrokkenen.

De publicatie is gebaseerd op een literatuurstudie (zie Alexandris et al., 2019) en semigestructureerd interviews (met evenementenorganisatoren, sponsors en de Nederlandse Atletiekunie).

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat praktische richtlijnen voor organisatoren van hardloopevenementen. De rapportage eindigt met een korte beschouwing in hoofdstuk 3.

Literatuurverwijzing: Hover, P., Ooms, L., Eldert, P. van, Scheerder, J., Helsen, K., & Alexandris, K. (2020). Managementplan voor impact van hardloopevenementen: richtlijnen voor het creëren van (gezondheids)impact bij hardloopevenementen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-720 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving