Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Marathon Amersfoort 2019 (2019)

resultaten deelnemersonderzoek, factsheet 2019/20

De factsheet ‘Marathon Amersfoort 2019’ van het Mulier Instituut bevat informatie over het eet- en beweeggedrag van de deelnemers aan dit hardloopevenement, dat plaatsvond op 16 juni 2019.

De data voor dit onderzoek zijn verzameld met een online vragenlijst in de periode juni-juli 2019. De doelgroep bestond uit deelnemers van 18 jaar en ouder die aan het hardloopevenement meededen. 947 deelnemers hebben een volledige vragenlijst ingevuld.

De belangrijkste bevindingen zijn:

  • Circa een derde van de deelnemers (29%) van de Marathon Amersfoort 2019 verwacht in de 12 maanden na het evenement, door deelname aan het evenement, minder vet, suiker en/of zout te eten. Daarnaast verwacht 25 procent van de deelnemers door deelname aan het evenement minder alcohol te drinken en 28 procent minder te roken.
  • In de 12 maanden voorafgaand aan het evenement is door de deelname aan het evenement 24 procent van de deelnemers minder vet, suiker en/of zout gaan eten, 37 procent minder alcohol gaan drinken en 30 procent minder gaan roken.
  • Zonder deelname aan het evenement zou 54 procent van de deelnemers aan de Marathon Amersfoort minder gesport hebben in de 12 maanden voorafgaand aan het evenement.
  • 89 procent van de deelnemers beveelt het evenement aan.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het project Run for Health, dat wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de Europese Commissie. Het project wil sporten, bewegen en maatschappelijk welzijn bevorderen door de organisatie van hardloopevenementen.

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Eldert, P. van (2019). Marathon Amersfoort 2019: resultaten deelnemersonderzoek, factsheet 2019/20. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving