Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Masterplan arbitrage sportbonden (2008)

rapportage voetbal

Het Masterplan Arbitrage van het NOC*NSF (ondersteund door VWS) moet het huidige scheidsrechtersprobleem helpen oplossen en is een instrument om de waarden en normen in de sport onder de aandacht te brengen. 14 betrokken bonden willen nagaan in hoeverre onwenselijk gedrag bij hun verenigingen is gesignaleerd, hoe de verenigingen hiermee omgaan en of hun diensten op dit terrein bekend zijn bij en gebruikt worden door de verenigingen. In deze rapportage worden de resultaten hiervan specifiek vergeleken met die van de KNVB, de voetbalbond.

Literatuurverwijzing: Kalmthout, J. van, Jong, M. de, & Lucassen, J.M.H. (2008). Masterplan arbitrage sportbonden: rapportage voetbal. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-177 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut WNS-TB-0009 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving