Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven (2018)

Deze publicatie is opgesteld naar aanleiding van de bijeenkomst buurtsportcoaches en beleid, gehouden op 21 november 2017 in Valkenswaard. Spor(t)light, het samenwerkingsverband aangepast sporten regio Eindhoven, heeft behoefte aan meer inzicht in de mate waarin vraag en aanbod van gehandicaptensport op elkaar aansluiten. De doelstelling van de presentatie was drieledig:

  • deelnemers hebben meer inzicht in vraag en aanbod van gehandicaptensport en de match daartussen;
  • deelnemers weten beter hoe zij zelf data kunnen verzamelen en welke informatiebronnen van belang (kunnen) zijn bij vaststellen match;
  • deelnemers hebben meer inzicht in behoeften/aanpak sportstimulering gehandicapten en mogelijkheden om match te verbeteren.

Het blijft een complex vraagstuk: de doelgroep bestaat uit veel kleine groepen (verschillen naar aard en ernst beperking) en beoogde deelnemers hebben diverse ervaringen met sport en bewegen.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, Brandsema, A., & Schadenberg, B. (2018). Match vraag en aanbod gehandicaptensport regio Eindhoven. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-535 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving