Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Matchfixing in Nederland (2013)

de aard en reikwijdte van het probleem, de risico's en de aanpak

Auteur(s), Organisatie(s): Toine Spapens, Marjan Olfers, Ernst & Young (EY)

Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing in goed Nederlands, is een thema dat de afgelopen jaren ook in ons land nadrukkelijk op de agenda is gekomen, mede door de aandacht in de media en in de Tweede Kamer. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie, hebben om die reden eind 2012 de opdracht gegeven tot nader onderzoek. De hoofdvraag daarvan luidde als volgt: op welke wijze en in welke mate vindt matchfixing in Nederland plaats en hoe kunnen de risico’s effectief worden ingeperkt? Het onderzoek had betrekking op voetbal, tennis, de draf- en rensport, basketbal en boksen. De studie naar deze vraag is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van Tilburg University, de VU Amsterdam en de forensische onderzoekers van EY (Ernst & Young), van februari tot en met augustus 2013. Het rapport dat thans voor u ligt vormt er de weerslag van. De lezer die geïnteresseerd is in meer details, maar niet de gelegenheid heeft om van het hele rapport kennis te nemen, wordt verwezen naar hoofdstuk 8 en naar de besluiten bij de afzonderlijke hoofdstukken.

Literatuurverwijzing: Spapens, T., Olfers, M., & Ernst & Young (EY) (2013). Matchfixing in Nederland: de aard en reikwijdte van het probleem, de risico's en de aanpak. Tilburg: Tilburg University.

Omschrijving

 • Jaar:
  2013
 • Plaats:
  Tilburg, Amsterdam
 • Uitgever(s):
  Tilburg University, VU Amsterdam
 • Collatie:
  139 p. bijl. fig. tab.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):