Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Medeopvoeders in de vrije tijd (2021)

begeleiders in de sport- en cultuursector en scouting over hun opvoedende rol

Professionals en vrijwilligers (begeleiders) in de sport-, cultuur- en scoutingsector kunnen als medeopvoeder bijdragen aan de opvoeding door deel uit te maken van de pedagogische civil society (PCS) en bij te dragen aan positieve factoren zoals sociale binding, steun, vaardigheidsontwikkeling, positieve sociale normen, verantwoordelijkheid en constructieve tijdsbesteding. Dit onderzoek had, in opdracht van het NJi, het doel inzicht te verkrijgen in hoe begeleiders in de vrijetijdsvoorzieningen kijken naar hun opvoedende rol. Dit is onderzocht middels kwalitatief onderzoek met een vragenlijst (n = 69) en interviews (n = 11). De resultaten laten zien dat de meeste begeleiders zichzelf zien als medeopvoeder. Ze streven hierbij de bovengenoemde factoren na, door met de kinderen in gesprek te gaan en ze van hun fouten te laten leren. Hierbij hebben ze behoefte aan meer tijd, kennis en begeleiding. De resultaten impliceren dat begeleiders bereid zijn een opvoedende rol te spelen in de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het belangrijk dat zij worden ondersteund in hun rol door koepelorganisaties en andere partijen die aan hun behoefte kunnen voldoen. Het NJi zou vanuit haar kennisfunctie een ondersteunende rol kunnen spelen om zo aan de PCS bij te dragen.

Literatuurverwijzing: Voorst van Beest, M. van (2021). Medeopvoeders in de vrije tijd: begeleiders in de sport- en cultuursector en scouting over hun opvoedende rol. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

Omschrijving