Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meedoen: inspiratiesheet over de inzet van sport en cultuur in relatie tot mensen die in armoede leven (2021)

Deze inspiratiesheet is bedoeld voor buurtsport- en cultuurcoaches die mensen die in armoede leven stimuleren door middel van sport, bewegen en culturele activiteiten. Van jong tot oud.

Wat speelt er in hun situatie? Hoe bereik je ze en hoe sluit je met je aanbod goed aan bij hun leefwereld?

In deze inspiratiesheet lees je welke invloed armoede heeft op hun leven. En vervolgens hoe je sport, bewegen en culturele activiteiten meer toegankelijk voor hen kunt maken. Hoe je jouw rol als buurtsportcoach of cultuurcoach hierin kunt vormgeven, laten we je zien in praktijkvoorbeelden.

Literatuurverwijzing: Partners Brede Regeling Combinatiefuncties, & Partners alliantie Sport en Bewegen voor iedereen (2021). Meedoen: inspiratiesheet over de inzet van sport en cultuur in relatie tot mensen die in armoede leven. Brede Regeling Combinatiefuncties.

Omschrijving